Nákupní košík

Všeobené podmínky
PŘEHLED 

Tato webová stránka je provozována přes ActiveDesk. Na celém webu se termíny "my", "nás" a "naše" odkazují na ActiveDesk. ActiveDesk nabízí tyto webové stránky včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných na tomto místě pro vás uživatele, s podmínkou přijetí všech podmínek, zásad a oznámení zde uvedených.
Navštívením naší stránky a / nebo zakoupením nějakého zboží od nás se zavazujete k našim "Službám" a souhlasíte s následujícími podmínkami ( "Podmínky poskytování služby", "Podmínky") včetně těch dodatečných podmínek a zásad v tomto dokumentu a / nebo, které jsou dostupné přes odkaz, Tyto Podmínky poskytování služby se vztahují na všechny uživatele stránky včetně, ale bez omezení, uživatele, kteří si stránku jen prohlížejí, dodavatelů, zákazníků, obchodníků a / nebo přispěvatelů obsahu stránky.

Prosím, přečtěte si pozorně Podmínky poskytování služby než vstoupíte a použijete naše stránky. Vstupem nebo použitím jakékoli části naší stránky vyjadřujete souhlas, že jste vázáni těmito Podmínkami poskytování služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami v této smlouvě, potom stránku nepoužívejte ani nevyužívejte jakoukoliv službu. Pokud jsou tyto Podmínky poskytování služby považovány za nabídku, jejich přijetí je výslovně omezeno na tyto Podmínky poskytování služby.

Jakékoliv nové funkce nebo nástroje, které jsou přidány do aktuálního obchodu, také podléhají Podmínky poskytování služby. Nejaktuálnější verzi Podmínek poskytování služby můžete kdykoliv zkontrolovat na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoliv část těchto Podmínek poskytování služby zveřejněním aktualizací a / nebo změn na našich stránkách. Je vaší zodpovědností pravidelně kontrolovat tuto stránku ohledně změn. Vaším dalším používáním nebo přístupem na webové stránky po zaslání jakýchkoliv změn vyjadřujete svůj souhlas s těmito změnami.
Náš obchod je umístěn na Shopify Inc. Poskytují nám online platformu pro elektronický obchod, která nám umožňuje prodávat produkty a služby vám zákazníkům.

ODSTAVEC 1 - PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

Souhlasem s těmito Podmínkami služby prohlašujete, že jste dosáhli minimální věk plnoletosti ve Vašem státě nebo pobytu, nebo že jste dosáhli tohoto věku a dali jste nám svůj souhlas, aby někteří Vaši nezletilí rodinní příslušníci používali tuto stránku.
Nesmíte používat naše výrobky jakýmkoli nelegálním či neoprávněným účelům, stejně nemůžete používáním Služby porušovat platné zákony ve vaší jurisdikci (včetně, ale bez omezení na zákony o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné “červy” nebo viry nebo jakýkoli kód destruktivní povahy.
Porušení nebo porušení některé z Podmínek bude mít za následek okamžité ukončení Vašich Služeb.

ODSTAVEC 2 - OBECNÉ PODMÍNKY

Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli, z jakéhokoli důvodu a kdykoliv.
Chápejte, že váš obsah (nezahrnuje informace o kreditních kartách) může být přenesen nezašifrované a zahrnovat (a) přenosy prostřednictvím různých sítí; a (b) změny pro vyhovění a přizpůsobení se technickým požadavkům připojených sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou při přenosu v sítích vždy šifrované.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo zneužívat jakoukoli část této Služby, použití Služby nebo přístup ke Službě, nebo jakýkoli kontakt na internetových stránkách, jehož prostřednictvím je služba poskytována, bez našeho výslovného písemného souhlasu.
Nadpisy použité v této smlouvě jsou zahrnuty pouze pro bližší určení a nebudou omezovat ani jinak ovlivňovat tyto Podmínky.

ODSTAVEC 3 - VYZKOUŠENÍ A ZBOŽÍ

Na vyzkoušení a vrácení zboží máte 14 dní od zakoupení. Pokud uplynulo 14 dní od Vašeho nákupu, tehdy Vám bohužel nemůžeme nabídnout vrácení peněz nebo výměnu zboží.
Abyste mohli zboží vrátit, musí být ve stejném stavu, v jakém jste ho dostali.
Pokud bylo zboží koupené v souvislosti s podnikatelskou činností (uvedení IČO na nákupním dokladu), právo na odstoupení nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.
Podle § 9 odst. 1 je stanovena povinnost prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků.
Podle § 10 odst. 3 při odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud nesplnil povinnost informovat spotřebitele o tom, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží.

ODSTAVEC 4 - PŘESNOST, KOMPLETNOST A AKTUALIZACE INFORMACÍ

Nejsme zodpovědní, pokud informace dány k dispozici na těchto stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiály na této stránce jsou poskytnuty pouze jako obecné informace a nemělo by se na ně spoléhat nebo je používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoliv spoléhání na materiál na této stránce je pouze na Vaše vlastní riziko.

Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nejsou nutně aktuální a jsou poskytovány pouze pro Vaši informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoliv měnit obsah těchto stránek, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoliv informace na našich stránkách. Souhlasíte s tím, že je Vaší povinností sledovat změny na našich stránkách.

ODSTAVEC 5 - ÚPRAVY SLUŽEB A CEN

Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit či přerušit Službu (nebo jakoukoliv její část nebo obsah), bez předchozího upozornění a kdykoliv.
Neneseme odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakékoliv modifikace, změny cen, pozastavení nebo ukončení poskytování Služby.

ODSTAVEC 6 - PRODUKTY A SLUŽBY

Některé produkty nebo služby mohou být k dispozici výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a jsou předmětem vrácení nebo výměny jen podle našich zásad vrácení zboží.
Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zobrazovaly barvy a obrázky našich produktů, které se objevují v obchodě, co nejpřesněji. Nemůžeme zaručit, že displej vašeho monitoru počítače v libovolné barvě je zobrazí přesně.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo Služeb jakékoli osobě, geografické oblasti nebo jurisdikci. Můžeme toto právo uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoliv výrobků nebo služeb, které nabízíme. Všechny popisy produktů nebo cen produktů mohou být změněny kdykoliv bez předchozího upozornění na základě našeho vlastního uvážení. Vyhrazujeme si právo pozastavit kdykoliv prodej jakéhokoliv výrobku. Jakákoliv nabídka produktu nebo služby na této stránce je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita všech produktů, služeb, informací nebo jiných materiálů zakoupených nebo vámi získaných naplní Vaše očekávání, nebo že budou opraveny všechny chyby, které nastaly při poskytnutí Služby.

ODSTAVEC 7 - PŘESNOST ÚČETNÍCTVÍ A INFORMACE O ÚČTU

Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoliv objednávku, kterou jste u nás udělali. Můžeme, podle našeho uvážení, omezit nebo zrušit množství nakoupené na jednu osobu, na domácnost, nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky uskutečněné prostřednictvím nebo pod stejným účtem zákazníka, stejné kreditní karty a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo doručovací adresu. V případě, že bychom provedli změnu nebo zrušení objednávky, můžeme se Vás na to pokusit upozornit prostřednictvím e-mailu a / nebo fakturační adrese / telefonním čísle poskytnutém v době, kdy byla objednávka podána. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které podle našeho úsudku, mohly být podány od prodejců, dealerů nebo distributorů.

Souhlasíte s tím, že budete poskytovat aktuální, úplné a přesné informace o nákupu a účtu u všech nákupech provedených v našem obchodě. Souhlasíte s tím, že budete promptně aktualizovat svůj účet a další informace, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a data jejich vypršení, abychom mohli dokončit své transakce a kontaktovat Vás v případě potřeby.

Pro další podrobnosti si přečtěte naše Zásady vrácení zboží.

ODSTAVEC 8 - VOLITELNÉ NÁSTROJE

Můžeme Vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, které nesledujeme a na které nemáme žádný přístup nebo kontrolu.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům jako jsou a "jak jsou dostupné" (tedy nástroje jako existují nebo jak jsou dostupné) bez žádných záruk, prohlášení, bez podmínek jakéhokoliv druhu a bez schválení. Nebereme žádnou odpovědnost vyplývající nebo týkající se vašeho používání volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoliv Vaše použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím těchto stránek je zcela na Vaše vlastní riziko a uvážení, a proto byste Vy měly zajistit, že jste obeznámeni a souhlasíte s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytované příslušným poskytovatelem (subjekty) třetí strany.
Rovněž můžeme v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webové stránky (včetně nově vydaných nástrojů a zdrojů). Takové nové funkce a / nebo služby jsou také předmětem těchto Podmínek poskytování služby.

ODSTAVEC 9 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN

Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší Služby mohou obsahovat materiály třetích stran.
Odkazy třetích stran na těchto stránkách vás mohou nasměrovat na webové stránky třetích stran, které nejsou s námi spjaty. Neodpovídáme za přezkoumání nebo hodnocení obsahu či přesnosti a nedáváme záruky ani nebereme jakoukoliv odpovědnost za jakékoli materiály nebo webové stránky třetí strany nebo za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme žádnou odpovědnost za žádné poškození nebo škody v souvislosti s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s jakýmikoliv webovými stránkami třetích stran. Prostudujte si pečlivě zásady a praktiky třetích stran a ujistěte se, že jste je správně pochopili, než se pustíte do jakékoli transakce. Stížnosti, reklamace, znepokojení nebo dotazy týkající se produktů jiných výrobců by měly být směrovány na třetí stranu.

ODSTAVEC 10 - KOMENTÁŘE UŽIVATELŮ, ZPĚTNÁ VAZBA A JINÉ PŘÍSPĚVKY

Pokud na základě naší žádosti pošlete určité specifické podání (například přihláška do soutěže), nebo bez žádosti od nás pošlete kreativní nápady, návrhy, podněty, plány či jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinou formou (souhrnně "komentáře "), souhlasíte s tím, že je můžeme kdykoliv bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak využívat na jakémkoli médiu. Nemáme a nebudeme mít žádnou povinnost (1), uchovat jakékoliv komentáře jako důvěrné; (2) zaplatit kompenzaci za případné komentáře; nebo (3) reagovat na případné komentáře.

Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost monitorovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle vlastního uvážení určíme jako nezákonný, urážlivý, výhružný, pomlouvačný, hanlivý, pornografický, obscénní či jinak závadný nebo porušuje duševní vlastnictví jakékoli strany nebo tyto Podmínky poskytování služby.

Souhlasíte s tím, že Vaše komentáře nebudou porušovat žádné právo jakékoli třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiného osobního či vlastnického práva. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat hanlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály nebo nebudou obsahovat jakýkoliv počítačový virus nebo jiný malware, který by mohly jakýmkoli ohrozit provoz Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než Vy sám, nebo jinak zavádět nás nebo třetí stranu, pokud jde o původ jakýchkoliv komentářů. Jste výhradně zodpovědní za všechny komentáře, které provedete a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a neneseme žádný závazek za případné komentáře přidány vámi nebo třetí stranou.

ODSTAVEC 11 - OSOBNÍ INFORMACE

Vaše předání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Zobrazit naše Zásady ochrany osobních údajů.

ODSTAVEC 12 - CHYBY, NEPŘESNOSTI, OPOMENUTÍ

Příležitostně mohou informace na našich webových stránkách obsahovat typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které mohou souviset s popisem produktů, cenami, akcemi, nabídkami, poplatky za přepravu a tranzitními časy a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informaci, nebo zrušit objednávky, pokud je jakákoliv informace týkající se dané Služby nebo jakákoli související webová stránka nepřesná a to kdykoliv a bez předchozího upozornění (a to i poté, co jste podali svou objednávku).
Nemáme žádnou povinnost aktualizovat, upravovat nebo objasňovat informace týkající se Služby nebo jakékoli související webové stránky, včetně, ale bez omezení informací o cenách, kromě výjimek stanovených zákonem. Žádná specifická aktualizace nebo datum použitý v Službě nebo na jakékoli související webové stránce neindikuje, že veškeré informace o Službě nebo na jakékoli související webové stránce byly upraveny nebo aktualizovány.

ODSTAVEC 13 - ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Kromě jiných zákazů, které jsou stanoveny v Podmínkách služby, je zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) pro jakékoli nezákonné účely; (B) pro lákání jiných, aby prováděly nebo se účastnili nezákonné činnosti; (C) na porušení jakékoli mezinárodní, federální, provinční regulace nebo pravidel, zákonů, či místní vyhlášky; (D) na porušování nebo nedodržení našeho práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví jiných osob; (E) k obtěžování, zneužívání, urážce, ublížení, hanobení, pomluvám, zneuznání, zastrašení nebo diskriminaci na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národnosti nebo zdravotního postižení; (F), k podání nepravdivé nebo klamavé informace; (G) pro nahrání ale přenos virů nebo jakéhokoli jiného typu škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoliv způsobem, který bude mít vliv na funkčnost nebo provoz Služby nebo jakékoliv související webové stránky, jiných webových stránek, nebo na internetu; (H) za účelem shromažďování a sledování osobních údajů jiných osob; (I) na spam, Phish, pharm, pretext, spider, crawl nebo scrape; (J) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) pro narušení nebo obcházení bezpečnostních prvků Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek, nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit Vaše využívání Služby nebo související internetové stránky při porušení některého ze zakázaných použití.

ODSTAVEC 14 - VYLOUČENÍ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Nezaručujeme, nezastupujeme ani negarantujeme, že Vaše využívání našich služeb bude nepřerušené, včasné, bezpečné či bezchybné.
Neposkytujeme žádnou záruku, že výsledky, které mohou být získány z používání služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že čas od času můžeme odstranit službu na neomezenou dobu nebo kdykoliv službu zrušit bez předchozího upozornění.
Výslovně souhlasíte s tím, že Vaše používání nebo nemožnosti použití služby je na Vaše vlastní riziko. Servis a všechny produkty a služby doručeny prostřednictvím služby jsou (s výjimkou případů výslovně námi uvedenými) poskytnuté "jaké jsou" a "jak jsou dostupné", tedy jako jsou nebo jak jsou dostupné, a to pro vlastní použití, bez jakékoliv reprezentace, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, obchodní kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.
V žádném případě nesmí ActiveDesk, naši ředitelé, zaměstnanci, pobočky, partneři, zástupci, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo licence být odpovědné za zranění, ztráty, pohledávky nebo jakékoliv přímé, nepřímé, trestní, zvláštní, nebo následné škody jakéhokoli druhu, včetně , ale bez omezení, ztráty zisku, ušlého zisku, ztráty úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu, nebo jakýchkoli podobných škod, ať už na základě smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jiným způsobem vyplývajícího z Vašeho použití jakékoli služby nebo jakýchkoli produktů získaných z používání služby nebo z jakéhokoli jiného nároku jakkoli se vztahujícímu k Vašemu používání služby, nebo jakéhokoliv výrobku, včetně, ale ne výhradně, jakékoliv chyby nebo opomenutí v jakémkoliv obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoliv druhu vzniklého v důsledku využívání služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zaslaného, ​​pro neseného či jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, a to i v případě informování o možnosti jejich vzniku. Protože některé státy nebo jurisdikce nedovolují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

ODSTAVEC 15 - NÁHRADA ŠKODY

Souhlasíte s tím, že zajistíte, budete chránit a bránit ActiveDesk a naše mateřské i dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partnerské společnosti, ředitelů, agentů, dodavatelů, poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, subdodavatelů, dodavatelů, stážistů a zaměstnanců, aby nebyli poškozeni jakýmkoli nárokům nebo požadavkem včetně přiměřených poplatků za právní služby způsobené třetí stranou v důsledku nebo vyplývající z Vašeho porušení těchto Podmínek poskytování služby nebo dokumentů, které obsahují odkaz, nebo z Vašeho porušení zákona nebo práv třetí strany.

ODSTAVEC 16 - ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek poskytování služby je určeno za nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, takové ustanovení přesto musí být vymahatelné nejvyšším proveditelném rozsahu podle platných právních předpisů, a nevymahatelná část bude považováno za oddělitelnou od těchto Podmínek poskytování služby, toto rozhodnutí nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv jiných zbývajících ustanovení.

ODSTAVEC 17 - UKONČENÍ SMOUVY

Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení smlouvy zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto Smluvní podmínky jsou účinné, pokud nebude smlouva ukončena Vaší nebo naší stranou. Tyto Podmínky poskytování služby můžete ukončit kdykoliv, pokud nás upozorníte, že už nechcete využít naše Služby, nebo pokud přestanete používat naše stránky.
Pokud se Vám to podle našeho úsudku nepodaří, nebo máme podezření, že jste selhali jednat v souladu s jakoukoli podmínkou nebo ustanovením těchto Podmínek poskytování služby, můžeme také ukončit tuto smlouvu kdykoliv bez upozornění a tehdy budete i nadále zodpovědný za všechny dlužné částky splatné až do a včetně data ukončení smlouvy a / nebo podle toho můžeme odepřít Vám přístup k našim službám (nebo jejich části).

ODSTAVEC 18 - ÚPLNÁ SMLOUVA

Pokud budeme neúspěšní při výkonu nebo vymáhání jakákoliv práva nebo ustanovení stanoveném v těchto Podmínkách poskytování služeb, to nezakládá důvod pro zřeknutí se takového práva nebo ustanovení.
Tyto Podmínky poskytování služby a všechny zásady nebo provozní pravidla námi zveřejněné na této stránce nebo ve vztahu k Službě představují úplnou smlouvu a porozumění mezi námi a Vámi a řízení Vašeho používání služby, což nahrazuje všechny předchozí nebo současné smlouvy, komunikace a návrhy, ať už ústně nebo písemné, mezi Vámi a námi (včetně, ale ne výhradně, jakékoliv předchozí verze Podmínek poskytování služby).
Případné nejasnosti ve výkladu těchto Podmínek poskytování služby nesmějí být vyloženy v neprospěch navrhující strany.

ODSTAVEC 19 - ROZHODUJÍCÍ PRÁVO

Tyto Podmínky poskytování služby a všechny samostatné dohody, podle kterých Vám poskytujeme služby se řídí a budou v souladu se zákony platnými v Slovenské republice.

ODSTAVEC 20 - ZMĚNY V PODMÍNKÁCH PROVOZU

Nejaktuálnější verzi Podmínek poskytování služby můžete kdykoliv zkontrolovat na této stránce.
Vyhrazujeme si právo na základě našeho vlastního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoliv část těchto Podmínek poskytování služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností kontrolovat naši webovou stránku pravidelně ohledně změn. Vaše další používání nebo přístup na naši webovou stránku nebo využití Služby po zveřejněny případných změn těchto podmínek užívání služby představuje souhlas s těmito změnami.

ODSTAVEC 21 - KONTAKTNÍ INFORMACE

Otázky ohledně Podmínek poskytování služby směřujte na adresu contact@activedesk.eu